Agile là gì? Scrum là gì?

Xem ngay video Agile là gì? Scrum là gì?

Video giúp trả lời các câu hỏi chung về Agile và Scrum như: Agile là gì? Scrum là gì? Agile và Scrum có giống nhau không …

Agile là gì? Scrum là gì? “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=MHup0mF8pKQ

Tags của Agile là gì? Scrum là gì?: #Agile #là #gì #Scrum #là #gì

Bài viết Agile là gì? Scrum là gì? có nội dung như sau: Video giúp trả lời các câu hỏi chung về Agile và Scrum như: Agile là gì? Scrum là gì? Agile và Scrum có giống nhau không …

Từ khóa của Agile là gì? Scrum là gì?: là gì

Thông tin khác của Agile là gì? Scrum là gì?:
Video này hiện tại có 36702 lượt view, ngày tạo video là 2016-05-04 19:21:46 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=MHup0mF8pKQ , thẻ tag: #Agile #là #gì #Scrum #là #gì

Cảm ơn bạn đã xem video: Agile là gì? Scrum là gì?.

Add Comment