Cách tải bài giảng và tài liệu lên MS TEAMS

Xem ngay video Cách tải bài giảng và tài liệu lên MS TEAMS

Video # MIE611 hướng dẫn giáo viên upload tài liệu học tập lên MS TEAMS để sửa lỗi phát trực tuyến trong giờ học.

Cách tải bài giảng và tài liệu lên MS TEAMS “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yyfZEb2JlqE

Tags của Cách tải bài giảng và tài liệu lên MS TEAMS: #Cach #tai #bai #giang #tai #lieu #len #TEAMS

Bài viết Cách tải bài giảng và tài liệu lên MS TEAMS có nội dung như sau: Video # MIE611 hướng dẫn giáo viên upload tài liệu học tập lên MS TEAMS để sửa lỗi phát trực tuyến trong giờ học.

Từ khóa của Cách tải bài giảng và tài liệu lên MS TEAMS: tải tài liệu

Thông tin khác của Cách tải bài giảng và tài liệu lên MS TEAMS:
Video này hiện tại có 3319 lượt view, ngày tạo video là 2020-04-06 10:34:00 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=yyfZEb2JlqE , thẻ tag: #Cach #tai #bai #giang #tai #lieu #len #TEAMS

Cảm ơn bạn đã xem video: Cách tải bài giảng và tài liệu lên MS TEAMS.

Trả lời