CÁCH VIẾT ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2021

Xem ngay video CÁCH VIẾT ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2021

CÁCH VIẾT THỎA THUẬN LỪA ĐẢO DỰ BÁO CUỐI CÙNG NĂM 2021 Tải xuống mẫu báo cáo gian lận tài sản tịch thu tại đây: CÁCH VIẾT BÁO CÁO LỪA ĐẢO CUỐI CÙNG NĂM 2021 CÔNG CỤ TÀI SẢN TỐI THIỂU NĂM 2021 CÁCH VIẾT BỎ LỪA ĐẢO TÀI SẢN CUỐI CÙNG NĂM 2021 THU THẬP BÁO CÁO LỪA ĐẢO TÀI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2021. 2021 TÌM HIỂU SỞ HỮU NHƯ SAU: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm ………… ..) Kính gửi: – CÔNG AN HUYỆN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI – THÀNH VIỆN XÂY DỰNG TỈNH XUÂN Họ và tên: Nguyễn Thu B Ngày sinh: 21/10/1986 Số CMND: …………………………………………………………………… .. Ngày cấp:…. /…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh ………. …………. Hộ khẩu thường trú: ………… (theo nơi ở ghi trong sổ hộ khẩu của gia đình) …………………………………………………………………… ………… ……… Nơi ở hiện tại: ………… (ghi rõ địa chỉ nhà ở hiện tại) …………………………………………………………………… ………………………… …… Tôi làm đơn này kính trình báo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của: Anh:… (ghi tên người có hành vi lừa đảo): Nguyễn Vân A Ngày sinh: ……………………………………………… .. Số CMND: …………………………………………… ……………………………. Ngày cấp: …………………………………………………… Nơi cấp: ………… Hộ khẩu thường trú: ………………………. Nơi ở hiện nay: …………………………………………………… ………… Vì anh đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền …… ……… …… …. Sự việc cụ thể như sau: Ngày …………., Mr. Nguyễn Văn A có vay của tôi số tiền là …………. ……. VND, nhưng sau khi nhận tiền của tôi, anh Nguyễn Văn A đã đi khỏi nơi cư trú, tôi đã nhiều lần liên lạc, gọi điện nhưng anh Nguyễn Văn A không bắt máy. Từ hành vi trước đó, tôi nghĩ rằng Mr. Nguyễn Văn A có chứng cứ phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cụ thể như sau: “Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng mà đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị xử phạt về tài sản mà bị kết án về tội này hoặc tội phạm các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này mà chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc phát hiện có tài sản. Phương tiện sinh sống chính của người bị hại và người thân thích của họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: . bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản. n mà trong thời hạn trả lại tài sản mặc dù có đủ điều kiện, năng lực nhưng cố tình không trả; b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận tài sản của người khác theo hợp đồng và sử dụng tài sản đó vào mục đích bất chính dẫn đến không thể trả lại được … ” quyền và lợi ích hợp pháp, nay tôi viết thư này để tố cáo Mr. Nguyễn Văn A. Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết các yêu cầu sau: – Xác minh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra, truy tố, xét xử Mr. Nguyễn Văn A về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. – Buộc anh Nguyễn Văn A trả lại tiền cho tôi. Tôi xin cam đoan tất cả những nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc trên. Háo hức để xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn. Người khiếu nại (chữ ký và họ tên).

CÁCH VIẾT ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2021 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-fDQuliHGaI

Tags của CÁCH VIẾT ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2021: #CÁCH #VIẾT #ĐƠN #TỐ #CÁO #LỪA #ĐẢO #CHIẾM #ĐOẠT #TÀI #SẢN #MỚI #NHẤT #NĂM

Bài viết CÁCH VIẾT ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2021 có nội dung như sau: CÁCH VIẾT THỎA THUẬN LỪA ĐẢO DỰ BÁO CUỐI CÙNG NĂM 2021 Tải xuống mẫu báo cáo gian lận tài sản tịch thu tại đây: CÁCH VIẾT BÁO CÁO LỪA ĐẢO CUỐI CÙNG NĂM 2021 CÔNG CỤ TÀI SẢN TỐI THIỂU NĂM 2021 CÁCH VIẾT BỎ LỪA ĐẢO TÀI SẢN CUỐI CÙNG NĂM 2021 THU THẬP BÁO CÁO LỪA ĐẢO TÀI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2021. 2021 TÌM HIỂU SỞ HỮU NHƯ SAU: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm ………… ..) Kính gửi: – CÔNG AN HUYỆN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI – THÀNH VIỆN XÂY DỰNG TỈNH XUÂN Họ và tên: Nguyễn Thu B Ngày sinh: 21/10/1986 Số CMND: …………………………………………………………………… .. Ngày cấp:…. /…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh ………. …………. Hộ khẩu thường trú: ………… (theo nơi ở ghi trong sổ hộ khẩu của gia đình) …………………………………………………………………… ………… ……… Nơi ở hiện tại: ………… (ghi rõ địa chỉ nhà ở hiện tại) …………………………………………………………………… ………………………… …… Tôi làm đơn này kính trình báo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của: Anh:… (ghi tên người có hành vi lừa đảo): Nguyễn Vân A Ngày sinh: ……………………………………………… .. Số CMND: …………………………………………… ……………………………. Ngày cấp: …………………………………………………… Nơi cấp: ………… Hộ khẩu thường trú: ………………………. Nơi ở hiện nay: …………………………………………………… ………… Vì anh đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền …… ……… …… …. Sự việc cụ thể như sau: Ngày …………., Mr. Nguyễn Văn A có vay của tôi số tiền là …………. ……. VND, nhưng sau khi nhận tiền của tôi, anh Nguyễn Văn A đã đi khỏi nơi cư trú, tôi đã nhiều lần liên lạc, gọi điện nhưng anh Nguyễn Văn A không bắt máy. Từ hành vi trước đó, tôi nghĩ rằng Mr. Nguyễn Văn A có chứng cứ phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cụ thể như sau: “Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng mà đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị xử phạt về tài sản mà bị kết án về tội này hoặc tội phạm các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này mà chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc phát hiện có tài sản. Phương tiện sinh sống chính của người bị hại và người thân thích của họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: . bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản. n mà trong thời hạn trả lại tài sản mặc dù có đủ điều kiện, năng lực nhưng cố tình không trả; b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận tài sản của người khác theo hợp đồng và sử dụng tài sản đó vào mục đích bất chính dẫn đến không thể trả lại được … ” quyền và lợi ích hợp pháp, nay tôi viết thư này để tố cáo Mr. Nguyễn Văn A. Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết các yêu cầu sau: – Xác minh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra, truy tố, xét xử Mr. Nguyễn Văn A về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. – Buộc anh Nguyễn Văn A trả lại tiền cho tôi. Tôi xin cam đoan tất cả những nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc trên. Háo hức để xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn. Người khiếu nại (chữ ký và họ tên).

Từ khóa của CÁCH VIẾT ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2021: hướng dẫn tải mẫu đơn

Thông tin khác của CÁCH VIẾT ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2021:
Video này hiện tại có 18546 lượt view, ngày tạo video là 2021-01-10 22:04:09 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=-fDQuliHGaI , thẻ tag: #CÁCH #VIẾT #ĐƠN #TỐ #CÁO #LỪA #ĐẢO #CHIẾM #ĐOẠT #TÀI #SẢN #MỚI #NHẤT #NĂM

Cảm ơn bạn đã xem video: CÁCH VIẾT ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2021.

Trả lời