Công cụ quản trị trang web của Google thêm hình phạt cho thao tác thủ công: xung đột hình ảnh

Google đã giới thiệu Trình xem hành động thủ công trong Công cụ quản trị trang web của Google vào mùa hè năm ngoái để thông báo cho chủ sở hữu trang web khi các biện pháp trừng phạt thủ công được áp dụng đối với trang web của họ. Tuần này, các báo cáo đã xuất hiện trong Trình xem hành động thủ công về một loại cảnh báo hành động thủ công mới – “Xung đột hình ảnh”.

Từ Google:

Nếu bạn thấy thông báo này trên trang Thao tác thủ công, một số hình ảnh về trang web của bạn có thể xuất hiện trên các trang kết quả tìm kiếm của Google khác với hình ảnh trên trang web của bạn.

Do đó, Google đã thực hiện một thao tác thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng trên trang web của bạn, điều này sẽ ảnh hưởng đến cách hình ảnh trang web của bạn sẽ xuất hiện trên Google. Các hành động ảnh hưởng đến toàn bộ trang web của bạn được liệt kê trong Đối sánh trên toàn trang. Các hành động chỉ ảnh hưởng đến một phần trang web của bạn được liệt kê trong Đối sánh từng phần.

Nếu bạn thấy thông báo này, Google khuyên bạn nên đảm bảo rằng trang web của bạn đang hiển thị các hình ảnh giống hệt nhau cho người dùng, cho dù họ được xem trực tiếp trên trang web của bạn hay trong kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google. Theo Google, hành vi này có thể do các công cụ “chống liên kết nóng” gây ra và điều này có thể yêu cầu kiểm tra mã trang web của bạn trên máy chủ.

Sau khi khắc phục sự cố, Google sẽ yêu cầu bạn gửi trang web của mình để xem xét và hãy kiên nhẫn.

“Tìm thông báo trong tài khoản Công cụ quản trị trang web của bạn – chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi đã kiểm tra trang web của bạn. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng trang web của bạn không còn vi phạm chính sách của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công ”, Google cho biết trong các tệp trợ giúp của mình.

Thao tác thủ công là hình phạt do một người đánh giá tại Google gây ra, người đã xác định rằng một trang web đang vi phạm các nguyên tắc của Google và bao gồm các hành vi spam phổ biến như spam do người dùng tạo, văn bản ẩn, liên kết bất thường, v.v.

Nếu trang web của bạn ở trên, bạn sẽ thấy thông tin sau trong trình xem thao tác thủ công của GWT … và đó là một điều tốt:

manual-action-gwt

Nguồn: www.searchenginewatch.com

Trả lời

Chat Zalo