Công cụ quản trị trang web quảng cáo của Google thay vì quảng cáo

Có vẻ như Google thực sự muốn mọi người thêm thẻ vào trang web của họ. Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu trong các diễn đàn SEW và thấy một chương trình khuyến mãi thường có danh sách được tài trợ – xin lỗi, nơi sẽ có quảng cáo.

mới tại google.JPGtrên

Vì vậy, tôi đã thực hiện thêm một số thử nghiệm và dường như nếu bạn thực hiện Site: Search, bạn sẽ thấy quảng cáo này. Thông minh khi nó hỏi bạn có phải là chủ sở hữu trang web hay không và cung cấp một bộ công cụ có thể làm được khá nhiều điều tôi đã xem xét. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đang chọn thêm công cụ quản trị trang web sau khi nhìn thấy điều này.

Nguồn: www.searchenginewatch.com

Trả lời

Chat Zalo