DIY Guns: The Legal Win That Makes it Easier Than Ever to Make Guns | WIRED

Xem ngay video DIY Guns: The Legal Win That Makes it Easier Than Ever to Make Guns | WIRED

Defense Distributed, tập đoàn súng vô chính phủ nổi tiếng với “súng ma” được in và chế tạo 3D, đã giải quyết một vụ việc với chính phủ liên bang cho phép họ tải lên dữ liệu kỹ thuật về gần như bất kỳ loại súng thương mại nào. Đọc toàn bộ câu chuyện tại WIRED: Bạn chưa đăng ký WIRED trên YouTube? ►► GIỚI THIỆU VỀ DÂY CÓ DÂY là nơi làm ra ngày mai. Thông qua các câu chuyện và video kích thích tư duy, WIRED khám phá tương lai của kinh doanh, đổi mới và văn hóa. Súng tự làm: Chiến thắng hợp pháp khiến việc chế tạo súng dễ dàng hơn bao giờ hết | DÂY

DIY Guns: The Legal Win That Makes it Easier Than Ever to Make Guns | WIRED “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=qJAi2DYCo8U

Tags của DIY Guns: The Legal Win That Makes it Easier Than Ever to Make Guns | WIRED: #DIY #Guns #Legal #Win #Easier #Guns #WIRED

Bài viết DIY Guns: The Legal Win That Makes it Easier Than Ever to Make Guns | WIRED có nội dung như sau: Defense Distributed, tập đoàn súng vô chính phủ nổi tiếng với “súng ma” được in và chế tạo 3D, đã giải quyết một vụ việc với chính phủ liên bang cho phép họ tải lên dữ liệu kỹ thuật về gần như bất kỳ loại súng thương mại nào. Đọc toàn bộ câu chuyện tại WIRED: Bạn chưa đăng ký WIRED trên YouTube? ►► GIỚI THIỆU VỀ DÂY CÓ DÂY là nơi làm ra ngày mai. Thông qua các câu chuyện và video kích thích tư duy, WIRED khám phá tương lai của kinh doanh, đổi mới và văn hóa. Súng tự làm: Chiến thắng hợp pháp khiến việc chế tạo súng dễ dàng hơn bao giờ hết | DÂY

Từ khóa của DIY Guns: The Legal Win That Makes it Easier Than Ever to Make Guns | WIRED: download win

Thông tin khác của DIY Guns: The Legal Win That Makes it Easier Than Ever to Make Guns | WIRED:
Video này hiện tại có 1849151 lượt view, ngày tạo video là 2018-07-11 03:35:48 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=qJAi2DYCo8U , thẻ tag: #DIY #Guns #Legal #Win #Easier #Guns #WIRED

Cảm ơn bạn đã xem video: DIY Guns: The Legal Win That Makes it Easier Than Ever to Make Guns | WIRED.

Trả lời