Emergency evacuation in US! Hurricane Ian hit Florida, wind 250 km/h

Xem ngay video Emergency evacuation in US! Hurricane Ian hit Florida, wind 250 km/h

Bão Ian đã mạnh lên thành bão cấp 4 khi nó hướng tới Florida vào thứ Tư, với tâm bão ở…

Emergency evacuation in US! Hurricane Ian hit Florida, wind 250 km/h “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=lP9j25CNhKI

Tags của Emergency evacuation in US! Hurricane Ian hit Florida, wind 250 km/h: #Emergency #evacuation #Hurricane #Ian #hit #Florida #wind #kmh

Bài viết Emergency evacuation in US! Hurricane Ian hit Florida, wind 250 km/h có nội dung như sau: Bão Ian đã mạnh lên thành bão cấp 4 khi nó hướng tới Florida vào thứ Tư, với tâm bão ở…

Từ khóa của Emergency evacuation in US! Hurricane Ian hit Florida, wind 250 km/h: tải win

Thông tin khác của Emergency evacuation in US! Hurricane Ian hit Florida, wind 250 km/h:
Video này hiện tại có lượt view, ngày tạo video là 2022-09-28 22:27:41 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=lP9j25CNhKI , thẻ tag: #Emergency #evacuation #Hurricane #Ian #hit #Florida #wind #kmh

Cảm ơn bạn đã xem video: Emergency evacuation in US! Hurricane Ian hit Florida, wind 250 km/h.

Trả lời