Installing Printers in Linux | CUPS, Printing, and Scanning

Xem ngay video Installing Printers in Linux | CUPS, Printing, and Scanning

Trong video này, tôi hướng dẫn cài đặt máy in trên Linux. Tôi sẽ xem xét CUPS (Dịch vụ Máy in Unix Thông thường) và Quét bằng MFP. Cài đặt và cấu hình CUPS sudo apt install cup sudo systemctl enable cup sudo systemctl start cup Cấu hình CUPS – localhost: 631 Định cấu hình người dùng với mod để sử dụng máy in sudo usermod -aG lpadmin tên người dùng Khả năng tương thích – openprinting.org i Máy in HP trên Linux: hỗ trợ công việc của tôi – ————————————————– – ———- – ——————————– ►► Nhận thông báo video hoặc phát trực tiếp ►► Chris Titus Tech Digital Downloads ► ► Product & Service Recommend ►► My YouTube & Computers Những nơi khác để tìm tôi —————– ——– — ———————————– —- ————- – ►► Titus Tech Talk ➜ ►► Titus Tech Gaming ➜ ►► Chris Titus Crypto ➜ ►► Twitch ➜ ►► Twitter ➜ KHUYẾN CÁO: Video này và mô tả có chứa các liên kết liên kết , có nghĩa là nếu bạn nhấp vào một trong các liên kết sản phẩm, tôi sẽ nhận được một khoản hoa hồng nhỏ. Điều này giúp hỗ trợ kênh và cho phép chúng tôi tiếp tục tạo các video như video này. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn! .

Installing Printers in Linux | CUPS, Printing, and Scanning “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=En2DJAMpwmY

Tags của Installing Printers in Linux | CUPS, Printing, and Scanning: #Installing #Printers #Linux #CUPS #Printing #Scanning

Bài viết Installing Printers in Linux | CUPS, Printing, and Scanning có nội dung như sau: Trong video này, tôi hướng dẫn cài đặt máy in trên Linux. Tôi sẽ xem xét CUPS (Dịch vụ Máy in Unix Thông thường) và Quét bằng MFP. Cài đặt và cấu hình CUPS sudo apt install cup sudo systemctl enable cup sudo systemctl start cup Cấu hình CUPS – localhost: 631 Định cấu hình người dùng với mod để sử dụng máy in sudo usermod -aG lpadmin tên người dùng Khả năng tương thích – openprinting.org i Máy in HP trên Linux: hỗ trợ công việc của tôi – ————————————————– – ———- – ——————————– ►► Nhận thông báo video hoặc phát trực tiếp ►► Chris Titus Tech Digital Downloads ► ► Product & Service Recommend ►► My YouTube & Computers Những nơi khác để tìm tôi —————– ——– — ———————————– —- ————- – ►► Titus Tech Talk ➜ ►► Titus Tech Gaming ➜ ►► Chris Titus Crypto ➜ ►► Twitch ➜ ►► Twitter ➜ KHUYẾN CÁO: Video này và mô tả có chứa các liên kết liên kết , có nghĩa là nếu bạn nhấp vào một trong các liên kết sản phẩm, tôi sẽ nhận được một khoản hoa hồng nhỏ. Điều này giúp hỗ trợ kênh và cho phép chúng tôi tiếp tục tạo các video như video này. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn! .

Từ khóa của Installing Printers in Linux | CUPS, Printing, and Scanning: download driver máy in

Thông tin khác của Installing Printers in Linux | CUPS, Printing, and Scanning:
Video này hiện tại có 158755 lượt view, ngày tạo video là 2019-05-21 22:00:02 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=En2DJAMpwmY , thẻ tag: #Installing #Printers #Linux #CUPS #Printing #Scanning

Cảm ơn bạn đã xem video: Installing Printers in Linux | CUPS, Printing, and Scanning.

Trả lời