Khan Academy Live: SAT Math Class

Xem ngay video Khan Academy Live: SAT Math Class

Cần giúp đỡ về toán SAT? Tham gia cùng Eric, một trong những chuyên gia SAT của Học viện Khan, tham gia một lớp toán SAT. Eric điểm qua một số kỹ năng toán học quan trọng nhất cho bài kiểm tra và đưa ra các mẹo về cách tránh những sai lầm bất cẩn. Đây là phiên bản đã chỉnh sửa của luồng trực tiếp của chúng tôi từ ngày 22 tháng 2 năm 2017. Xác nhận xác nhận về các lớp SAT trực tiếp bổ sung của chúng tôi: Khan Academy Trực tiếp: SAT Reading vào ngày 3/2 Khan Academy Trực tiếp: SAT Viết vào ngày 3/9 Kiểm tra bài thực hành SAT chính thức tại Học viện Khan – hoàn toàn miễn phí! .

Khan Academy Live: SAT Math Class “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=AgcuSSiR5to

Tags của Khan Academy Live: SAT Math Class: #Khan #Academy #Live #SAT #Math #Class

Bài viết Khan Academy Live: SAT Math Class có nội dung như sau: Cần giúp đỡ về toán SAT? Tham gia cùng Eric, một trong những chuyên gia SAT của Học viện Khan, tham gia một lớp toán SAT. Eric điểm qua một số kỹ năng toán học quan trọng nhất cho bài kiểm tra và đưa ra các mẹo về cách tránh những sai lầm bất cẩn. Đây là phiên bản đã chỉnh sửa của luồng trực tiếp của chúng tôi từ ngày 22 tháng 2 năm 2017. Xác nhận xác nhận về các lớp SAT trực tiếp bổ sung của chúng tôi: Khan Academy Trực tiếp: SAT Reading vào ngày 3/2 Khan Academy Trực tiếp: SAT Viết vào ngày 3/9 Kiểm tra bài thực hành SAT chính thức tại Học viện Khan – hoàn toàn miễn phí! .

Từ khóa của Khan Academy Live: SAT Math Class: mẹo words

Thông tin khác của Khan Academy Live: SAT Math Class:
Video này hiện tại có 346022 lượt view, ngày tạo video là 2017-02-25 01:46:03 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=AgcuSSiR5to , thẻ tag: #Khan #Academy #Live #SAT #Math #Class

Cảm ơn bạn đã xem video: Khan Academy Live: SAT Math Class.

Trả lời