Lập trình C 08: Tìm giá trị của phần tử thứ n và tính tổng n phần tử đầu tiên của dãy số cấp số nhân

Xem ngay video Lập trình C 08: Tìm giá trị của phần tử thứ n và tính tổng n phần tử đầu tiên của dãy số cấp số nhân

Cho một số mũ gồm các phần tử b1, b2, …, bn. Viết chương trình tìm giá trị của phần tử thứ 10 và tính tổng 10 phần tử đầu …

Lập trình C 08: Tìm giá trị của phần tử thứ n và tính tổng n phần tử đầu tiên của dãy số cấp số nhân “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=VpSAhx1K8CA

Tags của Lập trình C 08: Tìm giá trị của phần tử thứ n và tính tổng n phần tử đầu tiên của dãy số cấp số nhân: #Lập #trình #Tìm #giá #trị #của #phần #tử #thứ #và #tính #tổng #phần #tử #đầu #tiên #của #dãy #số #cấp #số #nhân

Bài viết Lập trình C 08: Tìm giá trị của phần tử thứ n và tính tổng n phần tử đầu tiên của dãy số cấp số nhân có nội dung như sau: Cho một số mũ gồm các phần tử b1, b2, …, bn. Viết chương trình tìm giá trị của phần tử thứ 10 và tính tổng 10 phần tử đầu …

Từ khóa của Lập trình C 08: Tìm giá trị của phần tử thứ n và tính tổng n phần tử đầu tiên của dãy số cấp số nhân: lập trình

Thông tin khác của Lập trình C 08: Tìm giá trị của phần tử thứ n và tính tổng n phần tử đầu tiên của dãy số cấp số nhân:
Video này hiện tại có 54 lượt view, ngày tạo video là 2022-08-01 13:41:55 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=VpSAhx1K8CA , thẻ tag: #Lập #trình #Tìm #giá #trị #của #phần #tử #thứ #và #tính #tổng #phần #tử #đầu #tiên #của #dãy #số #cấp #số #nhân

Cảm ơn bạn đã xem video: Lập trình C 08: Tìm giá trị của phần tử thứ n và tính tổng n phần tử đầu tiên của dãy số cấp số nhân.

Add Comment