Lịch sử hình ảnh của Google SERPs: 1996 đến 2017

Trong 20 năm qua, Google đã cách mạng hóa cách chúng tôi thu thập thông tin, cách chúng tôi mua sản phẩm và cách các nhà quảng cáo bán những sản phẩm đó cho chúng tôi.

Và một sự thật vẫn còn đúng: Mặt tiền cửa hàng cho các thương hiệu trên Google vẫn là Trang Kết quả của Công cụ Tìm kiếm (SERP).

Danh sách ban đầu của các kết quả tĩnh, được tạo thành từ “10 liên kết xanh” hoài cổ, đã phát triển thành các giao diện đa phương tiện, thiết bị chéo, được cá nhân hóa cao, thậm chí có thể thích ứng khi chúng ta nói chuyện với chúng. Hiện có hình ảnh, GIF, tin bài, video và podcast trong SERP, tất cả đều được hỗ trợ bởi các thuật toán ngày càng trở nên tinh vi thông qua học máy.

Tuy nhiên, trước những thay đổi như vậy, điều quan trọng là trang web của chúng tôi xếp hạng ở đâu trong các SERPs quan trọng này. Tuy nhiên, nội dung của các trang kết quả này liên tục thay đổi qua 20 năm đổi mới và các sản phẩm mới.

Chúng tôi đang trải qua điều này lặp đi lặp lại và mặc dù tất cả chúng tôi đều biết những thay đổi đáng kể đã diễn ra, nhưng có thể dễ dàng bỏ qua bối cảnh lớn hơn và xem kết quả của Google được làm lại triệt để đến mức nào.

Không phải lúc nào Google cũng làm đúng, nhưng nó luôn sẵn sàng gạt những sai lầm của mình sang một bên và tái đầu tư vào các sáng kiến ​​mới. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để lùi lại và nhìn qua lăng kính của SERP khiêm tốn về sự phát triển của Google trong hai thập kỷ qua, nhiều thành công và một số thất bại đáng chú ý của nó.

Infographic của Clark Boyd, Safiya Lawrence và nhà thiết kế đồ họa Chelsea Herbert.

Nguồn: www.searchenginewatch.com

Trả lời