LinkedIn cho phép nguồn cấp RSS để cải thiện chia sẻ nhóm

LinkedIn cho phép các nhóm trong mạng xã hội chuyên nghiệp thêm nguồn cấp RSS để tạo điều kiện trao đổi tin tức và thông tin. Chia sẻ tin nhắn đã được cho phép lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái và đã nhanh chóng nổi tiếng.

Người quản lý nhóm có thể sử dụng RSS bằng cách thêm nguồn cấp dữ liệu ATOM, nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc url trang web. Nếu bạn thuộc nhóm mà người quản lý đã kích hoạt RSS, bạn có thể tìm nguồn cấp dữ liệu trong tab “Tin tức” trong “Tin tức mới nhất”.

linkedinrssnewsfeedgroups0309.png

Nguồn: www.searchenginewatch.com

Trả lời

Chat Zalo