M1 Max MacBook Pro Review: Truly Next Level!

M1 Max MacBook Pro Review: Truly Next Level!


MacBook Pro 14 “và 16” thật đáng kinh ngạc. Cuối cùng thì tôi cũng có thể ra đi với một chiếc iMac du lịch. Cái áo sơ mi kia! MacBook look For: 0:00 Giới thiệu 1:38 Thiết kế hàng đầu 2:27 Hãy trò chuyện Cổng 7:11 RIP Touchbar 8:20 Màn hình mới 10:12 Tuổi thọ với notch 12:37 Nguồn 19:39 Pin 20:30 Vì vậy, bạn nên mắc phải? Đánh giá của The Verge: Đánh giá của Tyler Stalman: Nhà phát triển Tweet: Kỹ thuật tôi đang sử dụng: Bài hát giới thiệu: Danh sách phát MKBHD Nhạc giới thiệu: Máy tính xách tay do Apple cung cấp để đánh giá. ~.

M1 Max MacBook Pro Review: Truly Next Level! “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=rr2XfL_df3o

Tags: #Max #MacBook #Pro #Review #Level

Từ khóa: review,Macbook Pro,M1 MacBook Pro,M1 Pro,M1 Max,MacBook Pro review,2021 MacBook Pro,2022 MacBook Pro,14 MacBook Pro,16 MacBook Pro,MacBook Pro vs,MKBHD,14,MacBook,Pro,16,MacBook,Pro,Macbook,Apple silicon,benchmarks

Trả lời