Một trường hợp rất dễ xảy ra với Google Penguin?

Không phải mọi trang web đều bị ảnh hưởng theo cách giống nhau bởi Penguin, thuật toán của Google nhắm vào các chiến thuật xây dựng liên kết spam. Trên Twitter, Matt Cutts của Google đã yêu cầu một quản trị viên web tiếp tục làm sạch các liên kết ngược vì trang web có một “trường hợp chim cánh cụt rất nhẹ”.

Tweet nhẹ về chim cánh cụt

Bản thân dòng tweet này khá thú vị và có vẻ như là để đáp lại một vấn đề mà quản trị viên web đã nêu ra với Cutts gần đây trong một hội nghị, vì Cutts được biết đến với việc viết ra các mối quan tâm của quản trị viên web trong sổ ghi chép phổ biến của anh ấy. Cutts đầu tiên đã tweet về việc xem xét trang web bị ảnh hưởng bởi sự cố chim cánh cụt và đề cập rằng thao tác thủ công đã bị thu hồi trở lại vào tháng 11.

Vấn đề dường như sẽ sớm lắng xuống hơn, bởi vì các tweet của họ giữa Cutts và Chipper Nicodemus đến từ mùa thu khi anh ấy tweet trang web verticalresponse.com và nói rằng có vấn đề với liên kết ngược và hiển thị Công cụ quản trị trang web của Google.

Tweet nhẹ về chim cánh cụt

Không có gì ngạc nhiên khi nghe nói rằng có nhiều loại chim cánh cụt khác nhau. Chúng tôi chắc chắn đã thấy điều này trong quá khứ.

Một số trang web nhận được cảnh báo về các liên kết không tự nhiên trong Công cụ quản trị trang web của Google, nhưng không thấy sự khác biệt trong thứ hạng. Những người khác nhận được cảnh báo, nhưng chỉ thấy một số trang nhất định đã được liên kết là bị ảnh hưởng. Và một số trang web nhận được cảnh báo và thấy rằng trang web của họ đang bị xóa hoàn toàn khỏi Google, nơi nó thậm chí không được xếp hạng cho tên công ty của họ.

Nguồn: www.searchenginewatch.com

Trả lời

Chat Zalo