Nhấn vào cộng đồng du lịch

Internet Brands, trang chủ của Cars Direct, Autos.com và các trang web du lịch và bất động sản khác, đưa Wikitravel và World66, hai trang wiki hợp tác nhằm trở thành những hướng dẫn du lịch toàn cầu toàn diện. Các điều khoản của các thỏa thuận tiếp quản không được tiết lộ.

Trong tương lai, Internet Brands có kế hoạch giới thiệu (và cải tiến) các quảng cáo văn bản theo ngữ cảnh hiện đang xuất hiện trên World66.com. Nó cũng có kế hoạch phân biệt các thuộc tính với nhau, với Wikitravel chỉ tập trung vào thông tin khách quan bách khoa và World66 bao gồm ý kiến ​​chủ quan và kinh nghiệm cá nhân của mọi người. (Đây là trang wiki dành riêng cho việc mua lại.)

Thật thú vị khi thấy nội dung do người dùng tạo và sự cộng tác tác động đến ngành du lịch như thế nào. Kayak.com gần đây đã giới thiệu một tính năng mạng xã hội cho trang web Kayak Buzz của mình và Yahoo! đã cố gắng tham gia cộng đồng với Yahoo! Công cụ lập kế hoạch chuyến đi (liệu anh ta có kết hợp điều đó với Giá vé mới không?).

Nguồn: www.searchenginewatch.com

Trả lời