Phim ma Hong kong xưa hay – Ma vương đầu thai | Ghost Phim

Phim ma Hong kong xưa hay – Ma vương đầu thai | Ghost Phim


#Phimma #Phimhay Để tìm kiếm những món đồ cổ được bảo quản hoàn hảo từ quá khứ của một người đàn ông, một người phụ nữ và đứa con của họ, nhà khảo cổ học Kwok bị lạc trong một ngôi mộ cổ, nơi ông tìm thấy ba xác ướp của jianghus bị mê hoặc. Tất cả các thành viên đều rất hào hứng với những gì họ vừa đạt được, và vì họ là nhà khoa học nên họ đã nhầm khi những thây ma này thực chất chỉ bị hóa giải bởi những câu thần chú trên bùa hộ mệnh.

Phim ma Hong kong xưa hay – Ma vương đầu thai | Ghost Phim “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=MWYsklVq07g

Tags: #Phim #Hong #kong #xưa #hay #vương #đầu #thai #Ghost #Phim

Từ khóa: phim ma hong kong,Phim ma xưa,Phim ma Hong kong,Phim ma,Phim ma hài

Trả lời