Scratch, Lập trình trò chơi chốn tìm

Xem ngay video Scratch, Lập trình trò chơi chốn tìm

Scratch là một ngôn ngữ lập trình kéo và thả đơn giản nhưng rất chu đáo. Trong một thời gian ngắn, bạn sẽ lập trình một trò chơi cho chính mình …

Scratch, Lập trình trò chơi chốn tìm “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=LnmYH9ZsYo4

Tags của Scratch, Lập trình trò chơi chốn tìm: #Scratch #Lập #trình #trò #chơi #chốn #tìm

Bài viết Scratch, Lập trình trò chơi chốn tìm có nội dung như sau: Scratch là một ngôn ngữ lập trình kéo và thả đơn giản nhưng rất chu đáo. Trong một thời gian ngắn, bạn sẽ lập trình một trò chơi cho chính mình …

Từ khóa của Scratch, Lập trình trò chơi chốn tìm: lập trình

Thông tin khác của Scratch, Lập trình trò chơi chốn tìm:
Video này hiện tại có 82 lượt view, ngày tạo video là 2022-07-31 09:31:18 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=LnmYH9ZsYo4 , thẻ tag: #Scratch #Lập #trình #trò #chơi #chốn #tìm

Cảm ơn bạn đã xem video: Scratch, Lập trình trò chơi chốn tìm.

Add Comment