Sửa code google earth engine, tải ảnh và chọn ảnh ít mây | Phần 1.3

Xem ngay video Sửa code google earth engine, tải ảnh và chọn ảnh ít mây | Phần 1.3

Mã bản quyền: PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Đại học Lâm nghiệp Toàn bộ bài hướng dẫn gồm: Phần 1: Chỉnh sửa mã, tải ảnh và chọn ảnh – Lấy quận từ GADM bạn cần chọn mã zip và tải lên QGIS – Chỉnh sửa mã: ngày tháng, nhập từ đầu vào ranh giới huyện, thời gian, bộ lọc đám mây – Chọn ảnh – Lấy ảnh đơn vị trong thư mục làm việc Phần 2: Xử lý ảnh – Cắt ảnh raster theo huyện thành tệp raster nhẹ – Tính chỉ số KB – Phân loại KB – Chuyển đổi vector – Tính diện tích và loại bỏ diện tích nhỏ hơn 0,3, loại bỏ DN = 0 Phần 3: Loại bỏ các loại đất không có rừng – Kết quả giao cắt ở phần 2 với hiện trạng Phần 4: Chỉnh sửa bản đồ – Tạo lưới – Hướng – Tiêu đề – Chú thích #GoogleEarthEngine #BanDoLamNghiep #PhanMemPhatHienMatRung # UngDungVienThamInQuanLyTaiNguyenMoiThamInQuanLyTaiNguyenMoi.

Sửa code google earth engine, tải ảnh và chọn ảnh ít mây | Phần 1.3 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=QQVe3fvJutA

Tags của Sửa code google earth engine, tải ảnh và chọn ảnh ít mây | Phần 1.3: #Sửa #code #google #earth #engine #tải #ảnh #và #chọn #ảnh #ít #mây #Phần

Bài viết Sửa code google earth engine, tải ảnh và chọn ảnh ít mây | Phần 1.3 có nội dung như sau: Mã bản quyền: PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Đại học Lâm nghiệp Toàn bộ bài hướng dẫn gồm: Phần 1: Chỉnh sửa mã, tải ảnh và chọn ảnh – Lấy quận từ GADM bạn cần chọn mã zip và tải lên QGIS – Chỉnh sửa mã: ngày tháng, nhập từ đầu vào ranh giới huyện, thời gian, bộ lọc đám mây – Chọn ảnh – Lấy ảnh đơn vị trong thư mục làm việc Phần 2: Xử lý ảnh – Cắt ảnh raster theo huyện thành tệp raster nhẹ – Tính chỉ số KB – Phân loại KB – Chuyển đổi vector – Tính diện tích và loại bỏ diện tích nhỏ hơn 0,3, loại bỏ DN = 0 Phần 3: Loại bỏ các loại đất không có rừng – Kết quả giao cắt ở phần 2 với hiện trạng Phần 4: Chỉnh sửa bản đồ – Tạo lưới – Hướng – Tiêu đề – Chú thích #GoogleEarthEngine #BanDoLamNghiep #PhanMemPhatHienMatRung # UngDungVienThamInQuanLyTaiNguyenMoiThamInQuanLyTaiNguyenMoi.

Từ khóa của Sửa code google earth engine, tải ảnh và chọn ảnh ít mây | Phần 1.3: tải ảnh

Thông tin khác của Sửa code google earth engine, tải ảnh và chọn ảnh ít mây | Phần 1.3:
Video này hiện tại có 615 lượt view, ngày tạo video là 2020-01-03 07:30:02 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=QQVe3fvJutA , thẻ tag: #Sửa #code #google #earth #engine #tải #ảnh #và #chọn #ảnh #ít #mây #Phần

Cảm ơn bạn đã xem video: Sửa code google earth engine, tải ảnh và chọn ảnh ít mây | Phần 1.3.

Trả lời