Tìm kiếm không phải trả tiền chiếm tới 64% lưu lượng truy cập trang web [STUDY]

Biết chính xác cách khách hàng tìm thấy bạn trực tuyến là một phần quan trọng của bất kỳ chiến lược tiếp thị trực tuyến thành công nào. Nhưng chỉ cần nhìn vào Google Analytics của bạn và lấy dữ liệu theo mệnh giá là đủ?

Groupon dường như không tin điều đó. Do đó, Groupon đã hủy lập chỉ mục trang web của mình trong gần 6 giờ trong tháng này. Điều mà Groupon muốn tìm hiểu là lượng truy cập được gọi là “trực tiếp” của họ thực sự là lưu lượng truy cập tìm kiếm không phải trả tiền. Kết quả? Họ nhận thấy rằng 60% lưu lượng truy cập trực tiếp của họ thực sự đến từ tìm kiếm không phải trả tiền.

Thí nghiệm này đã truyền cảm hứng cho Conductor cập nhật một nghiên cứu trước đó với 310 triệu lượt truy cập. Dưới đây là những gì Conductor đã khám phá ra.

Kết quả đầu tiên: Tìm kiếm không phải trả tiền = 47% lượt truy cập

Trong nghiên cứu này, Conductor đã phân tích dữ liệu từ 30 trang web trong sáu ngành công nghiệp khác nhau. Dữ liệu bao gồm một năm và bao gồm hơn 310 triệu lượt truy cập vào trang web. Trước thử nghiệm của Groupon, nghiên cứu của Conductor cho thấy rằng tìm kiếm không phải trả tiền chiếm 47% tổng số lượt truy cập. Ngoài ra, 29 phần trăm lượt truy cập là do lưu lượng truy cập trực tiếp. Nhưng điều đó sẽ thay đổi.

Lượt truy cập tìm kiếm không phải trả tiền tương đương với 47 phần trăm

Chơi với các con số

Người dẫn đã ghi chú từ Groupon và quyết định lấy 60% lưu lượng truy cập ban đầu được quy cho tìm kiếm trực tiếp và gán nó cho các lượt truy cập không phải trả tiền. Điều này đã tăng tỷ lệ lưu lượng truy cập không phải trả tiền ban đầu từ 47 phần trăm lên 64 phần trăm. Đổi lại, lưu lượng truy cập trực tiếp giảm từ 29 phần trăm xuống 12 phần trăm.

Đây là một sự thay đổi khá lớn về tỷ lệ phần trăm.

Tìm kiếm không phải trả tiền đại diện cho 64 phần trăm tổng số lượt truy cập trang web

Các nhà tiếp thị kỹ thuật số nên dựa nhiều vào thông tin này khi họ xây dựng và tùy chỉnh chiến lược trực tuyến của mình. Nếu nghiên cứu này cho chúng ta biết bất cứ điều gì, thì đó là chất lượng của lưu lượng truy cập tìm kiếm không phải trả tiền thực sự quan trọng như thế nào.

Dưới đây là ba mẹo đơn giản để cải thiện lưu lượng truy cập tìm kiếm không phải trả tiền của bạn:

  • Tạo nội dung chất lượng: Tôi chắc rằng bạn đã nghe điều này vô số lần, nhưng đó là bởi vì tất cả đều bắt đầu với nội dung hay. Viết nội dung mà khách hàng của bạn sẽ muốn đọc và điều đó sẽ trả lời câu hỏi của họ. Sau đó, thực hiện thẩm định của bạn để quảng bá nội dung một cách hiệu quả.
  • Tối ưu hóa nội dung của bạn: Để làm cho nội dung của bạn dễ tìm kiếm hơn, hãy sử dụng meta tiêu đề, mô tả và từ khóa thích hợp trong nội dung web của bạn.
  • Chơi đẹp với các công cụ tìm kiếm: Chúng tôi có thể phàn nàn cả ngày về việc những thay đổi liên tục tìm kiếm của Google đã ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập trang web của chúng tôi như thế nào. Thực tế là, chúng tôi phải tuân theo các nguyên tắc của công cụ tìm kiếm. Nếu không làm điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Kiểm tra trang web của bạn

Đăng nhập vào phân tích của bạn và xem lưu lượng tìm kiếm của bạn trong năm qua. Nếu bạn loại bỏ 60% lưu lượng truy cập trực tiếp và thêm nó vào lưu lượng không phải trả tiền, kết quả của bạn sẽ như thế nào? Dựa trên những kết quả này, điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tiếp thị trực tuyến của bạn như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận.

Nguồn: www.searchenginewatch.com

Trả lời

Chat Zalo