Xem xét hiệu suất sau Hoàng hôn trung bình của Google: Trên cùng so với Bên cạnh

Vị trí trung bình dưới dạng chỉ số đã ngừng hoạt động kể từ cuối tháng 9. Đây là một sự thay đổi lớn vì khách hàng, đại lý và mọi nhà quảng cáo đã có ít nhất một chút quản lý phù hợp trong nhiều năm. Theo đó, ý tôi là mọi người đã đặt giá thầu vào một thời điểm nào đó với mục tiêu duy nhất là “số một” chứ không phải là một số liệu kinh doanh thực tế.

Thay đổi này được thực hiện để lưu ý rằng vị trí trung bình trong thế giới tìm kiếm được cá nhân hóa là không có ý nghĩa. Dừng luật phù phiếm chỉ là một tác dụng phụ tích cực. Tôi muốn xem một số dữ liệu, đặc biệt là CPC và CTR, để xem hiệu suất khác nhau như thế nào đối với các vị trí trên cùng và bên cạnh. Tôi cũng muốn điều tra xem các số liệu này khác nhau như thế nào trên Google.com.vn so với các đối tác mạng tìm kiếm. Tôi đã tìm thấy một số thông tin chi tiết rất thú vị có thể ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ về các chiến dịch của mình.

Khi nói đến sự khác biệt giữa Google và các đối tác của Google và Top so với những người khác, các chìa khóa là:

  • Google top so với other có sự khác biệt lớn nhất về CTR. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ nhấp trên máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng đã tăng hơn 900%. Đây là vùng đồng bằng cao nhất trong toàn bộ tập dữ liệu, mong đợi các đối tác hàng đầu so với các đối tác khác, chênh lệch gần gấp bốn lần.
  • Di động của Google so với các đối tác cũng có sự khác biệt đáng kể với 918%. Điều này khiến bản thân nó cảm thấy như phương sai trên máy tính để bàn chỉ là 30% (về cơ bản là hòa). Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của thiết bị di động.

Chênh lệch CTR sau khi hoàng hôn của vị trí trung bình

Với sự khác biệt về giá mỗi nhấp chuột, sự khác biệt trong giá mỗi nhấp chuột thực sự đáng chú ý. Tỷ lệ bỏ cuộc giữa Google và các đối tác ít nhất là 100% và thậm chí là 268%. Sự khác biệt chủ yếu do nhu cầu. Nhiều nhà quảng cáo không tham gia vào mạng lưới đối tác. Do đó, nhu cầu giảm và giá mỗi nhấp chuột cũng sẽ giảm xuống. Nếu tỷ lệ chuyển đổi là chính xác, bạn có thể đạt được quy mô bổ sung tại đây. Sự khác biệt khi nhìn vào Google và Đối tác ở trên so với những người khác là một vùng đồng bằng nhỏ hơn nhiều. Điều này chỉ nhấn mạnh điểm cần đề cập ở trên. Sự khác biệt trong điện thoại di động chỉ là 13%. Nhu cầu và yêu cầu về không gian cho thiết bị di động lớn đến mức sự khác biệt giữa trên và bên là nhỏ nhất trong tất cả các tập dữ liệu được kiểm tra.

Sự khác biệt CPC sau khi ngừng hoạt động của vị trí trung bình

Mặc dù CPC không khác nhau nhiều nhưng CTR cho Google Mobile Top cao hơn đáng kể so với Search Partner Top. Tôi nghĩ rằng nên hiển thị dữ liệu thực tế để cho thấy sự khác biệt giữa điện thoại và máy tính để bàn. Sự sụt giảm trong top trên thiết bị di động là rất cao, điều này cho thấy mức độ liên quan và trải nghiệm tìm kiếm khác. Sự khác biệt là rất nhỏ và CTR thấp hơn nhiều khi nhìn vào các vị trí “Khác”.

Giá trị thực tế CTR ở các vị trí khác sau khi vị trí trung bình ngừng hoạt động

Bạn nên thực hiện hành động nào dựa trên dữ liệu này?

1. Không thể xử lý các chỉ số này – hãy tối ưu hóa chúng

Cuối cùng, bạn không nên quan tâm CPC hoặc CTR của mình là gì. Mục tiêu là đạt được KPI của bạn. Nếu bạn phải trả 100 đô la cho mỗi nhấp chuột nhưng chuyển đổi 100% số nhấp chuột, điều đó không khác gì trả 20 đô la cho mỗi nhấp chuột và tỷ lệ chuyển đổi là 20%. Điều đó không có nghĩa là để cải thiện, bạn không nên tối ưu hóa. Tôi chỉ gợi ý rằng các chỉ số như CTR hàng đầu so với bên cạnh chỉ là những chỉ báo về cách bạn có thể cải thiện. Đây không phải là KPI thực của bạn.

2. Hiểu giá trị mà mạng đối tác mang lại cho mạng tìm kiếm của chiến dịch của bạn

Mạng tìm kiếm cung cấp khả năng mở rộng quy mô cho các chiến dịch của bạn và cho Google như một nguồn thu nhập. Điều đó không có nghĩa là trong mọi trường hợp bạn cần hoặc cần đến thang đo này. Nếu bạn gặp sự cố khi chia nhỏ lưu lượng truy cập của mình qua Google và mạng đối tác. Ngoài việc xem xét dữ liệu CTR và CPC, hãy hiểu cả tỷ lệ chuyển đổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cho điểm mạng tìm kiếm đối tác về cả khối lượng và giá mỗi chuyển đổi? Quy mô bổ sung này có tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của bạn hay tốt hơn là đầu tư vào các lĩnh vực khác đang hoạt động tốt hơn? Đây không phải là một câu trả lời duy nhất. Bạn phải hoàn thành công việc và kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào chiến dịch hoặc thậm chí từ khóa.

Ghi chú: Các số liệu thống kê và quan sát mà tác giả chia sẻ được lấy từ dữ liệu khách hàng ẩn danh của BrandMuscle.

Hãy chia sẻ quan sát của bạn trong phần bình luận.

Nguồn: Searchenginewatch

Trả lời

Chat Zalo